onderwyser vra klas 'n vraag

5 Maniere waarop onderwysers sosiaal-emosionele leer in die klas kan integreer

Leer is nie net beperk tot studente nie’ kognitiewe vaardighede en kennis. Studente moet ook hul emosies in 'n leeromgewing kan hanteer, veral omdat hulle met ander studente moet omgaan. Vir hierdie rede, die implementering van sosiaal-emosionele leer (SEL) is van kardinale belang vir onderwysers.

Sosiaal-emosionele leer sluit die ontwikkeling en verbetering van vaardighede in wat jong studente nodig het om as volwassenes suksesvol te wees. Goeie onderwysers doen dit heeltyd sonder om eers daaraan te dink – en ons kan almal by hulle leer!

Students who develop the skills can lead more successful lives. They can deal with stress, angs, and conflict in healthy ways. When imparted well, it builds a fun and engaging environment in the classroom for students. so, if you’re an educator looking for tips to impart SEL, listed below are a few tips that may come in handy.

1. Do role-playing activities

Rolspel is 'n effektiewe manier vir onderwysers om sosiaal-emosionele leer in hul lesplanne te inkorporeer. Dit help studente om hanteringstrategieë en probleemoplossingsvaardighede aan te leer wat hulle regdeur hul lewens kan gebruik. It also allows teachers to model positive behavior or correct problematic behaviors without directly calling out a student in front of the class.

Onderwysers kan komplekse onderwerpe aanspreek, soos afknouery of geweld, sonder om sommige studente ongemaklik of verleë te laat voel.

Opvoeders studente te help met 'n MSE-skoolberadingsgraad implementeer dikwels hierdie tegniek. As gevolg van rolspelaktiwiteite, studente kan oefen om selfgeldend te wees en om hulp te vra. They can explore what it means to be empathetic by pretending to be other people in different scenarios.

role playing class activity

Rolspel kan onderwysers help om potensieel sensitiewe onderwerpe te herraam en dit in leerbare oomblikke te verander wat studente aanmoedig om op 'n gesonde manier oor sulke kwessies te praat.

2. Praise students and boost their self-esteem

Alle kinders floreer op aandag en lof van hul ouers en onderwysers. Met 'n bietjie aanmoediging, kinders sal altyd wil aanhou doen wat reg is. Pushing a student can harm their self-esteem.

Maak dus seker dat jy jou studente prys vir goeie gedrag eerder as om hulle vir slegte gedrag te straf. Dit is belangrik om te onthou dat elke kind anders leer, so positiewe versterking werk die beste in die meeste gevalle.

As jy agterkom dat 'n student iets positiefs doen, prys hulle. This will boost their self-esteem and make them feel proud. Praise them verbally and show your appreciation by rewarding them. Students who feel good about themselves are more likely to succeed than those who do not.

When students have high self-esteem, they are more willing to take risks and challenge themselves in school.

3. Be present and personal

Being present and personal means sharing more than just information with students. It means sharing experiences, feelings, menings, and values with them. Start by connecting with your students on a personal level. It will make them fearless and be confident in the future.

Vra studente oor hul lewens buite skool. Laat hulle gemaklik genoeg voel om te deel waarin hulle belangstel en hoe hulle hul vrye tyd spandeer. Toon belangstelling in hul antwoorde sodat hulle weet dat jy vir hulle as individue omgee.

Om teenwoordig en persoonlik in die klas te wees, beteken ook om by die klaskamergemeenskap betrokke te wees. Wees 'n aktiewe deelnemer aan besprekings, vrae te vra om punte te verduidelik of ander perspektiewe na vore te bring. Encourage students to work on a common ground that helps build connections between them.

Smile, make eye contact, and greet each student by name whenever possible. These simple actions can go a long way toward establishing rapport with diverse students.

foster respect

4. Foster a sense of respect within the classroom

Cultivating a kind and respectful environment is one of the most potent ways to help kids engage with the learning process and enjoy their time in the classroom. This means being firm when it comes to rules and expectations and showing your students that you care about them as people.

Respectful behavior does not come from rules; it comes from understanding and empathy. You can make them feel heard by addressing their concerns and being open to compromise. You can show them kindness by listening when they speak and making eye contact with them when they are talking.

5. Give feedback in a positive tone

Telling students how to improve their work or behavior is essential for the teaching process. Steeds, dit is nodig om jou terugvoer effektief te lewer om hulle te help om uit die ervaring te leer. Wanneer studente gekritiseer voel, hulle instink is dikwels om hulself te verdedig. Hulle hoor nie wat gesê is nie - hulle reageer bloot verdedigend.

In plaas daarvan om jou studente te kritiseer’ werk direk, fokus op wat hulle goed gedoen het en gebruik dit as 'n wegspringpunt vir verdere groeiverwante bespreking. Terugvoer moet so gou moontlik gegee word, maar nie onmiddellik na die spesifieke geval nie. Students may not be able to process the information at that point.

Hulle kan die terugvoer as 'n straf eerder as raad vir verbetering beskou. Wag vir 'n pouse of tot 'n ander klas voordat jy die probleem met jou student aanspreek.

Verder, gee spesifieke voorstelle vir verbetering wat duidelik en maklik is om te volg. Byvoorbeeld, sê iets soos, “As jy laat by die klas gaan wees, jy moet my voor die tyd laat weet.” Wees spesifiek oor wat jou student reg gedoen het en wat hulle volgende keer anders moet doen.

teacher asking class a question

HP Gedagtes: Spanning, worry, lack of sleep, and other conscious (or subconscious) actions and behaviors lead our health and well-being astray; vandaar, we have to always observe our daily actions and check if we still doing good or bad. We have a post giving hints if you are already going over the edgeIs u siek of angstig.

Afsluiting

Social-emotional learning and character education is an essential part of a school. To keep up with the lessons children need to be taught in class, teachers need to incorporate SEL into the curriculum in creative ways. Op hierdie manier, students can improve their mental health, their self-discipline and have better relationships with themselves and others.

Blaai na bo